STUDIU DE CAZ THERME BUCURESTI

BENEFICIAR: THERME BUCURESTI

SITUAȚIE INIȚIALĂ: Teren viran situat la distanță față de drumurile din zonă.

CERINȚE CONTRACTUALE: Realizarea tuturor facilităților exterioare complexului de clădiri: drumuri de acces, parcări, diverse zone amenajate, infrastructura pentru organizarea de șantier, lucrări aferente rețelelor de utilități (apă, gaz, electricitate).

LUCRĂRI EFECTUATE: Proiectul a început în martie 2013 cu realizarea unui drum de acces din DN1 București, la intrarea în Balotești, traversând cîmpul până la zona unde urma să se construiască clădirea principală.

Apoi a fost realizată infrastructura pentru organizarea de șantier: pregătirea terenului, fundații, împrejmuiri.

Lucrările au continuat cu realizarea infrastructurii (săpare șanțuri, canale, cămine, tubulaturi, bazine, aducțiuni, umpluturi) pentru rețelele de utilități – apă, electricitate, gaz.

În mai 2015 s-a trecut la realizarea parcărilor aferente complexului de clădiri. Provocarea principală a fost eliminarea discontinuităților create de cămine și dispozitive de scurgere a apelor. La inițiativa beneficiarului a fost adoptată o soluție care prevede colectarea tuturor apelor într-o singură rigolă centrală, cu tubulatură îngropată de mari dimensiuni, soluție utilizată de obicei pentru aeroporturi.

În jurul complexului de clădiri au mai fost realizate taluzări cu pământul rezultat din excavări (pentru a crea senzația de intimitate și variație a peisajului înconjurător). Aceste diguri de pământ au fost ulterior îmbrăcate în vegetație. În același scop, dar și pentru a sistematiza apele pluviale rezultate pe enorma suprafață a complexului, au fost create 5 lacuri artificiale, poziționate în jurul clădirilor principale.
Cu prilejul Campionatului European de fotbal din 2016 a fost realizată plaja artificială cu nisip, în aer liber, care a permis vizionarea meciurilor de fotbal pe cel mai mare ecran LED instalat vreodată în România.

Colaborarea cu Therme București continuă prin asigurarea mentenanței tuturor spațiilor exterioare, de la întreținerea drumurilor, parcărilor și a celorlalte facilități și până la deszăpezirea căilor de acces.

PROIECTUL ÎN CIFRE:

Suprafețe
Parcare (locuri parcare și alei acces): 43 600 mp
Locuri de parcare: 1600
Spații verzi : 14 500 mp
Drumuri de acces asfaltate:10 850 mp
Drumuri balastate: 6 200 mp
Lacuri artificiale: 5 (20.000 mp)
Plaje artificiale (nisip): 15.000 mp

Terasamente:
Săpătură: cca 60 000 mc
Umplutură de pământ: cca 25 000 mp

Materiale puse în operă:
Balast- 45 000 tone
Piatră spartă: 12 000 tone
Balast stabilizat cu ciment: 6 500 mc
Pavaje: 25 000 mp
Mixturi asfaltice: cca 8 100 tone
Borduri: cca 14 000 m